Dunja Trifunović

Reo o autoru:
Dunja Trifunović, novinar, istraživač, član Eropskog parlamenta mladih, autor i voditelj potkasta „Two
sides of a coin“ i „Biram život“, učesnik i autor projekata na temu jačanja uloge mladih u društvu,
pomirenja u regionu, međunarodnih konfilikta, kao i aktivista za borbu protiv klimatskih promena.
Kao delegat Srbije na događaju Youth4Climate Ujedinjenih nacija, zastupa stavove mladih, u stalnoj je
komunikaciji sa njima i predstavlja njihove poglede pred svetskim liderima. Iskustvo u radu sa mladima iz
Srbije i Albanije, stekla je kao kao organizator i voditelj podkasta „Two sides of a coin“, podržanog od
strane EYDN i Public Diplomacy Platform, koji se bavio pitanjem odnosa dve nacije iz ugla mladih. Vodila
je TV emisje „Pink kids“ i „Kids news“, a karijeru u novinarstvu je nastavila kao novinar portala Youth
Vibes.
U osvetljavanju istorijskih činjenica vezanih za Drugi svetski rat i logor Sajmište, učestvovala je u kreaciji
kreativnog sadržaja za virtuelnu turu logora.

Student je IT Akademije gde završava smer Video i audio produkcija, ovogodišnji član mladog žirija
BelDocs festivala i veliki ljubitelj filmova.
Jedan je od izabranih učesnika iz Srbije koji će u ime svoje zemlje učestvovati u programu UN Ubuntu
Leaders na kojem izlažu četiri dobitnika Nobelove nagrade za mir.
Naučno-istraživački rad u oblasti saobraćaja doneo joj je prvo mesto na teritoriji grada Beograda.
Razume i zastupa potrebe mladih, otvorena je da od njih uči i prepoznaje važnost stvaranja sigurnog
prostora za međusobnu komunikaciju. Upravo ta ideja je temelj projekta „Biram život“ koji se bavi
pitanjem poremećaja u ishrani u Srbiji kroz audio/tekstualni sadržaj. UNFPA Srbija, Fondacija Mozzaik,
Beogradski centar za ljudska prava samo su neke od organizacija koje su podržale ovaj projekat.

The Best News Daily

We don't send spam