O projektu

Dragi prijatelji,


vi koji se suočavate sa problemom poremećaja ishrane, i vi, nesebični pratioci, koji ste spremni da
budete uz svoje prijatelje koji se nalaze na ovom putu, želim da vam na početku našeg druženja i rada
kažem da ovo nije moj-već naš zajednički poduhvat i da nije samo projekat- već način da okruženju koje
negira problem, kažemo: On postoji, ali kada postoji problem, postoji i izbor. Zato sam izabrala da se
ovaj projekat nazovem: Biram život. Ideja da pokrenem ovakav projekat rodila se kada sam shvatila da
mlada osoba koja se suočava sa ovim problemom u najmanju ruku mora biti usamljena i neshvaćena.
Razlog je što ovaj problem niti je dovoljno osvetljen kod nas niti mu se daje značaj kakav zaslužuje. Zato
osobe koje pate od ovog poremaćaja, umesto da budu na putu izlečenja, one po definiciji bivaju sve
dalje. Za početak ne znaju gde bi potražile osnovne informacije, a još manje kome i kada treba da se jave
za pomoć. Konačno, njima je uskraćena i mogućnost samopomoći jer ne znajući zašto baš one, šta sad sa
tim i da li je sramota to reći na glas. One verovatno ne znaju da je ovaj poromećaj kao i mnogi drugi, da
od njega pati svaka…šesta osoba na svetu,da je zovu boljkom savremenog doba, i najvažnije da je izlečiv.
Najvažnije je, mislim, stvari nazvati pravim imenom. Drugo, suočiti se da tako nešto postoji. I treće
shvatiti da nije reč o nikakvom bauku već poremećaju koje se sa uspehom leči. I na kraju, razumeti da
niste sami, da sada na ovaj način mi zajedno pravimo jednu veliku porodicu-istraživača, volontera,
novinara i specijalista u kojoj je svako novo lice dobro došlo. Uzimajući učešće, vi niste samo neko ko ima
poremećaj ili neko ko želi da sazna šta je to, vi postajete deo tima, deo volonterskog kola, koje neće
dozvoliti da više i jedna osoba kaže: Šta sad da radim i kako dalje?
Kroz edukativne sadržaje, novinarske tekstove, analize, istraživanja, i reč stručnjaka proći ćemo zajedno
kroz upoznavanje sa poremećajem ishrane. Uradićemo ono što su propustile da urade naše države:
objasnićemo kakav je to poremećaj i da on nije nikakva sramota koja treba da se zataškava, već problem
kao i svaki drugi koji se može rešiti. I na kraju, hoću da vam kažem, da zaista vredi uložiti trud. Vredi
videti osmeh i olakšanje na licu osobe koja shvata da nije sama, da je borba stvar izbora i da na kraju
sledi život sa smislom. Pogledajmo zajedno život u oči. Izaberimo život!


Dunja Trifunović

The Best News Daily

We don't send spam