Poremećaj u ishrani: Zastupljenost i važnost

Poremećaj u ishrani je problem koji se sve češće javlja kod ljudi, a sve manje se zna o samom pojmu i bolestima koje se javljaju i ukazuju na pomenuti poremećaj.

Činjenica je da ljudi ne znaju mnogo o temi poremećaja u ishrani. Uglavnom ovaj pojam vezuju za anoreksiju i bulimiju, a te bolesti su sinonimi za osobe koje su vidno mršave i za osobe koje izbacuju hranu nasilnim putem, odnosno povraćanjem. Da li je to stvarno tako?

Poremećaj u ishrani je jedan veoma širok pojam zbog toga što se on ne zasniva samo na bolesti, već i na dugotrajnim fizičkim, zdravstvenim i mentalnim posledicama. Bolesti i posledice su razne i drugačije utiču na svakog pojedinca.

Unsplash.com

Zbog čega je ova tema tabu?

Iz razloga što društvo, pogotovo mladi smatraju poremećaj u ishrani škatljivom temom, te to ljude koji boluju od nekog poremećaja u ishrani odbija od predloga da potraže pomoć od stručnjaka.

Često dolazi i  do nedoumica – da li simptomi koji se javljaju zaista ukazuju na poremećaj u ishrani? Zbog ovog pitanja, potrebno je informisati se sa stručnim licima.

Zastupljenost teme poremećaja u ishrani u Republici Srbiji je veoma loša, odnosno nezastupljena, iz razloga što ne postoji baza podataka o broju obolelih, kao ni prevelike  zastupljenosti ove teme u obrazovnom sistemu.

Važnost poremećaja u ishrani se mora shvatiti ozbiljnije, iz razloga što dolazi do opasnih posledica po zdravlje, pa čak i po život. Ljudi, pogotovo mladi olako shvataju ovu temu, a nisu ni svesni koliko svakodnevni društveni život utiče na poremećaje u ishrani, pogotovo među ženskom populacijom.

Cilj portala “Biram život” je da društvu ukaže na značaju ove teme, kroz razne tekstove o poremećajima u ishrani. Tim novinara vredno radi na proširenju svesti kod ljudi, pogotovo mladih, pripremanjem tekstova u oblasti teme kojom se portal bavi.

2 Comments

  • Pingback: free social shares checker
  • Thank You Google :)
    Posted May 7, 2022 9:54 pm 0Likes

    You are not the average blog writer, man. You certainly have something powerful to contribute to the World Wide Web. Such a outstanding blog. Ill come back again for more.

Leave a Reply

The Best News Daily

We don't send spam