Slika o sopstevnom telu: Uticaj roditelja na dete

Slika o sopstvenom telu živi u našem umu od početka našeg života i kroz njega se razvila intersekcionalno.

Intersekcionalni razvoj podrazumeva da postoji više međusobno povezanih faktora koji  u zavisnosti od psihofizičkog razvoja čoveka, mogu imati veći ili manji uticaj.

Slika o sopstvenom telu je po definiciji skup misli, uverenja i odrednica koje diktiraju onako kako bi naše telo ne samo trebalo da izgleda,nego i da funkcioniše. 

Jedan od vodećih uticaja pri formiranju slike o telu je porodica i on je naročito značajan u prvoj razvojnoj fazi čoveka do 5 godine. 

Doktorka Nicole LePera, klinička psihološkinja i dugogodišnja ekspertkinja u lečenju negativnih iskustava u detinjstvu (Adverse Childhood Experience) posebnu pažnju posvećuje važnosti odnosu roditel j- dete u formiranju slike o telu.

Prve stavove o sopstvenom telu dete uči od svojih roditelja/staratelja, slušajući šta oni govore o sopstvenim telima i slušajući komentare. 

Te slike staratelj projektuje na dete i ta projekcija se može ispoljiti na različite načine – roditeljska figura može često komentarisati detetovu visinu, te preterano brinuti o tome da dete izgleda ,,reprezantativno” – da ima određen broj kilograma ili se fokusira na detalje koji se tiču debljine butina, frizure, kože.

U periodu do pete godine dečiji mozak reči staratelja poistovećuje sa ličnom vrednošću čime se šalju poruke da vredimo isključivo ukoliko izgledamo na određeni način. Ove frustracije postaju  uverenja koja grade sliku o telu.

Način na koji se roditelj odnosi prema sopstvenom telu je takođe jedan od ključnih faktora kada govorimo o periodu ranog detinjstva . U ovom periodu preovladava učenje po modelu, kada dete počinje da usvaja sopstvene navike oponašanjem navika starijih. 

Ukoliko roditelj stalno ide na dijete, posebne detokse, opsesivno vežba kako bi izgubio kalorije a pritom to vežbanje prate česte vrtoglavice  koje sprečavaju roditelja da bude tu za dete i ispuni njegove potrebe, dete može ta ponašanja usvojiti kao poželjna i delimično ih ili potpuno usvojiti već tada ili kasnije.

Autor: Ana Mirkalo

Leave a Reply

The Best News Daily

We don't send spam