Slika o sopstvenom telu: Uticaj medija i društva

Mediji su  veoma rizičan faktor koji potencijalno dovodi do nastanaka nekog oblika poremećenog hranjenja ili može dovesti do poremećaja ishrane.

Kultura dijeta koju mogu plasirati mediji koja je usko povezana sa standardima lepote stvaraju veliki psihički pritisak kako na individulanom tako i na kolektivnom nivou. O direktnom uticaju društva na način ishrane možete pročitati OVDE.

Kada dete krene u školu, ona postaje mesto na kome ono provodi najviše vremena te polako uticaj škole i vršnjaka počinje da jača.

Poruke o svome telu koje dete dobija u školi od nastavnika koji u ovakvoj sredini predstavljaju roditeljsku figuru i svojih vršnjaka mogu dovesti do rizičnih ponašanja koja kao skup mogu rezultirati poremećajima ishrane, a koji su to znaci koji mogu ukazivati na poremećaje u ishrani možete pročitati OVDE.

Osobe koje imaju poremećaje ishrane mogu se često osetiti izolovano od društva i kao da za njihov problem ne postoji rešenje. Istina je na sreću drugačija, te su psihološko savetovanje i psihoterapija neki od vidova pomoći koje ovakvi ljudi mogu pružiti sebi. 

Psihološko savetovanje podrazumeva rad na konkretnim problemima koji stvaraju poteškoće u svakodnevnom funkcionisanju. 

Ono može biti samo informativnog karaktera ali ne uključuje davanje gotovih saveta već klijent u razgovoru sa savetnikom samostalno donosi odluke koje su za njega najbolje. 

Psihoterapija je dugoročan proces i ona je složeniji oblik psihološke pomoći, podrazumeva dublju analizu i rekonstruisanje ponašanja i uverenja koja smo usvojili a koja sada štete našem zdravlju. Takođe, psihoterapija je korisna za poboljšanje slike o sopstvenom telu.

Autor: Ana Mirklao

Leave a Reply

The Best News Daily

We don't send spam